top of page

ללמוד לצייר

יש לי מורה לציור מדהימה! כהרגלי לא חיפשתי הרבה, פשוט הלכתי למקום הכי קרוב לבית: הסטודיו ברעננה. לא אשכח את השיעורים הראשונים. חניתה היתה מסתכלת על הציור שלי והיתה אומרת: האזור הזה לא עובד או הצבע הזה קופץ מידי או מילים אחרות: לא הבנתי בכלל למה היא מתכוונת. הרגשתי שאני מגששת באפלה. עברו הרבה שנים (אולי 15) ויש לי יותר ניסיון. אני עדיין מגששת, אבל פחות חשוך. למרות זאת, פעם או פעמיים בשנה, אני מבקשת מחניתה לעשות לי בקורת עבודה. תמיד, אחרי שהיא הולכת הדברים יותר ברורים: לא סיימתי ללמוד ממנה!

YellowIris_S.JPG
YellowFlower_S.JPG

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page